Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Maya Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerimizin hem çalışma becerilerini hem de insani becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek pek çok kulüp çalışması bulunmaktadır. Öğretim programları ile ilişkilendirilmiş ancak öğretim programları dışındaki bu türden çalışmaların, öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerine katkısı okulumuz açısından değerlidir. Tüm kulüp çalışmalarını somut bir çıktı ile ilişkilendirmek okulumuzun bu alandaki vaz geçilmez ilkelerinden biridir. Kulüp çalışmalarına ilişkin okulumuzun benimsediği bir diğer ilke de çalışma alanlarından her birine alana ilişkin profesyonel bir uzmanın rehberlik etmesidir. Kulüp çalışmalarının öğrencilerimize olan katkıları şu şekilde sıralanabilir.

  Okulumuzun sunduğu kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz zamanlarını uygun bir şekilde yönetmeyi ve çalışmalarını öncelik ve önem sırasına koymayı öğrenirler.
  Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz katıldıkları bir kulüp çalışmasında gerçekleştirilen etkinliklere uzun dönemli bağlanmayı ve adanmışlığı öğrenirler. Bağlılık ve adanmışlık öğrencilerimizin edinmeleri gereken bir beceri olduğunu düşünüyoruz.
  Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz, okul çaplı gerçekleştirilen bir etkinliğe katkı sağlamanın önemini öğrenirler. Birey olarak gelişirken sağladıkları katkının önemini fark etmeleri önemlidir.
  Kulüp çalışmalarına katılım öğrencilerimizin öz saygılarını geliştirir. Hiçbir şeyde etkili olamadığını ve bunun sonucunda kendilerini değersiz hisseden çocuklar, gençler ve yetişkinler olabilir. Kulüp çalışmaları, kendilerini bu şekilde hisseden öğrencilerimiz için biçilmiş kaftandır. Okulumuzdaki bütün öğrencilerimiz, kendilerini değerli hissedebilecekleri ve bir şekilde katkı sağlayabilecekleri bir kulüp çalışması bularak öz saygılarını geliştirebilirler.
  Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili ilişkiler kurmayı, okul içinde ve dışındaki sosyal durumlara uygun davranmayı öğrenirler.
  Öğrencilerimiz, okulumuz tarafından sunulan kulüp çalışmalarına katılımları ve süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bir sertifika alırlar. Her bir kulüp çalışmasında elde ettikleri sertifikayı bireysel portfolyolarına eklerler. Öğrencilerimiz, bu portfolyonun kendilerine yükseköğretime geçiş sürecinde avantaj sağlayacağını bilirler.

Havacılık ve Model Uçak : (1.2.Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Havacılık ve Model Uçak Kulübünü seçen öğrencilerimiz, pek çok model uçak yaparak havacılığı yakından tanırlar. Uçak çeşitlerinin yanı sıra planör, yelken kanadı, balon gibi farklı hava araçlarını da yakından tanıma olanağı elde ederler. Kulüp öğrencilerimiz Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun faaliyet sahasına giren ve Türk hava Kurumu tarafından yürütülen sportif havacılık dallarındaki etkinliklere katılarak okulumuzu temsil edebilirler. Ayrıca kulüp çalışmaları çerçevesinde tasarlanan model uçaklar okulumuzda sergilenir.

Oryantiring : (3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Oryantiring Kulübü öğrencilerimiz, haritalar yardımıyla yönlerini bulma, çeşitli alanlarda ipuçlarını değerlendirerek önceden yerleştirilmiş hedefleri bulma çalışmaları yaparlar. Bu süreçte öğrencilerimiz hem rakiplerine hem de zamana karşı büyük bir mücadele örneği sergilerler. Oryantiring Kulübü öğrencilerimiz yurt içinde düzenlenen yarışmalara katılarak okulumuzu hem bireysel hem de takım olarak temsil ederler.

Halk Oyunları : (1.2.Sınıf / 3.4.Sınıf / 5.6.7.Sınıf)

Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğrenirler. Her türküde, her oyunda, her ritim eşliğinde tutku ile koreografilerini sergileme olanağı bulurlar. Oynadıkları yörenin kültürüne ilişkin detaylar da öğrencilerimiz tarafından öğrenilir. Kulüp öğrencileri, hareketli müzikler eşliğinde, rengarenk yöresel kostümleriyle milli duygularımızı coştururlar.

Dünya Dansları : (3.4.Sınıflar / 5.6.7.Sınıf)

Dünya dansları Kulübü öğrencileri farklı kültürlerin danslarını öğrenir. Dansları ile kültürleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulan öğrencilerimiz koreografik dans performanslarını sergiler.

Yaşam Becerileri : (1. 2. Sınıflar / 3. 4. Sınıflar / 5. 6. 7. Sınıflar)

Yaşam Becerileri Kulübü öğrencilerimizin günlük hayat deneyimlerini arttırmayı hedefler. Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak basit tamir işleri, temel ev işleri, makinelerin kullanma sistematiği ile mutfak sanatı alanında farklı uygulamalar yapmalarına fırsat sağlar.

Destination Imagination : (3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Destination Imagination, öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Eğlenceli ve merak uyandıran görevleri ile yarışmacıların çevreyle uyum becerilerini ve yönetim becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmasının yanı sıra, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları için imkan sağlar. Öğrenciler kulüp derslerinde hem anlık görevlere hazırlık yapar hem de uluslararası düzeydeki takım görevleri içinden seçim yaparak önce bölge ve ülke turnuvasına katılır ardından da bu turnuvadaki sonuca göre ABD’de yarışma şansı elde edebilirler. Üye ülkelerin ve okulların katıldığı organizasyonların yerel turnuvalarında başarılı olan takımlar Dünya finallerine katılmaya hak kazanır.

Kulüp Kuralları
1. Matematik, Fen Ve Teknoloji ve İngilizce derslerinde öğrencinin başarı ortalamasının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.
2. Görev verildiği takdirde provalara ve etkinliklere katılmak zorunludur. Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktivitelerin öğrenci tarafından ciddiyetle takip edilmesi ve katılımcı olunması gerekmektedir.
3. Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinleri öğrenciler tarafından dikkatlice okunup yorumlanmalı ve gerekli araştırmalar yapılmalıdır.
4. Öğrenci, kulübün amaçları doğrultusunda çalışmalarında üretken ve yaratıcı olmalı, takım çalışması kurallarına uymalıdır.

Akıl Oyunları : (3. 4. Sınıflar / 5. 6. 7. Sınıflar)

“Çabuk öğrenmede geleceğin metodu akıl oyunlarıdır.” sözünü ispatlamak için yola çıktığımız kulübümüzde temel amacımız öğrencilerimizin okul ortamında eğlenceli aktivitelerle akıl yürütme, problem çözme, iletişim, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Akıl oyunları kulübümüzde yer alan öğrencilerimizin, dünyada yaygın ve sevilen zeka oyunlarını öğrenmeleri ve kendi oyunlarını yaratmaları beklenmektedir. Böylece öğrencilerimizin hem geçerliliği olan oyunlar hakkında bilgi sahibi olması ve aktif olarak oyunun içinde bulunması hem de kendi yaratıcılığıyla oluşturduğu oyunları arkadaşlarıyla paylaşarak sosyal alanda gelişmesi sağlanmaktadır. Tüm bu tutum ve davranışların geliştirilebilmesi için “Akıl Oyunları” kulübünde; “Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları, Sözel Oyunlar, Geometrik – Mekanik Oyunlar, Strateji Oyunları, Hafıza Oyunları ve Zekâ Soruları” olmak üzere 6 bölümde çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerimizin katkıları sayesinde sürekli kendini yenileyen ve geliştiren kulübümüzün dönem içerisinde yaptıkları tüm çalışmalar Uluslararası Pi Günü’nde sergilenecektir.

Ahşap Atölyesi : (1.2. Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Ahşap tasarım faaliyetleri tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yapılan işin estetik yönü nedeniyle ilgiyi arttıran bu tür çalışmalar, çocuğun başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmasını, modeli izleyerek verilen yönlendirmeleri dinlemesini gerektirir. Çocuk ahşap ürünü tasarlarken, örneğin bir parça ham materyalin nasıl kuş, kukla ya da tren olduğuna tanık olur ve kendisi de bunları deneyerek dönüşüm fikrini somut olarak yaşar. Ayrıca bu etkinlikler, çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olması gerektiğini anlamasını da sağlar. Çocuklar bu tür faaliyetleri yaparken diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularını geliştirir. Çocuklar kendi eseri olan bir ürün ortaya çıkardığında duygusal olarak tatmin olur. Sanatsal bir ürün ortaya koymak çocuklara düşünce ve duygularını bir eserle ifade etme şansı vererek onların kendilerine güven duymalarını geliştirir.

Step-Aerobik : (3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Step, step olarak tanımlanan bir aletin üzerinde müzik eşliğinde değişik adımlarla yapılan aerobik-fitness dalında bir spor türüdür. 250’ye yakın kareografiyle uygulanır Estetik, müzik ve kareografinin zirvesi olarak tanımlanan bu spor, bütün adeleleri çalıştırarak vücudu sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Bu kulübe katılan öğrencilerimiz yıl boyu gerçekleştirilecek festival ve gösterilerde sahne alır, 5.sınıfta başlayan okullar arası yarışmalara katılmak üzere alt yapı takım çalışmalarına geçiş yapabilir.

Art and Craft : (1.2. Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Art and Craft Kulüp öğrencilerimiz sanat atölyelerinde ilgi duydukları teknikleri kullanarak sergiye değer sanat eserleri çalışırlar. Boyaların dünyasında kendi yaratıcılıklarıyla grafitti çalışabilir, ev dekorasyonu yapabilir renk ile anlam kazanan nesne ve objeler çalışabilirler. Tasarım ve ürünü bir araya getirme fırsatı bulurlar.

MAYAzılım : (1.2.Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

MAYAzılım adını verdiğimiz bu kulübe, içinde bulunduğumuz yüzyılın paradigmasını tamamen değiştiren bilişim ve yazılım çalışmalarını yapmaktan hoşlanan öğrencilerimiz gelirler. Öğrencilerimiz Sketchup ile 3D tasarım, small basic ile programlama, web tasarımı gibi çalışmalar yürütürler.

Sportif Etkinlikler : (1.2. Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Fiziksel etkinliklerden hoşlanan öğrencilerimizin katıldıkları bu kulüpte öğrencilerimiz, takım olma, takım arkadaşlarına güvenme, sağlıklı beslenme gibi konular üzerinde çalışırlar. Bu önemli konuların yanı sıra voleybolun, basketbolun, futbolun, tenisin, masa tenisinin temel kurallarını uygulamalı olarak öğrenirler.

Tasarımaya : (1.2.Sınıflar / 3.4. Sınıflar / 5.6.7. Sınıflar)

Tasarımaya Kulübü öğrencilerimiz ağırlıklı olarak atık malzemelerden farklı ürünler geliştirirler. Kağıt, karton ve kumaştan kıyafetler tasarlarlar. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yaratıcılıklarını el becerileriyle harmanlayarak yaşamın farklı alanlarında kullanılabilecek ürün tasarlama ve oluşturma çalışmalarını gerçekleştirirler. Öğrencilerimiz, ortaya çıkardıkları ürünleri Tema günlerinde, Şenliklerde ve Geleneksel Mayalı Ekmek Gününde sergileme fırsatına sahip olurlar.

Türkçe Drama : (3. 4. Sınıflar / 5. 6. 7. Sınıflar)

Türkçe Drama Kulübü çalışmaları, öğrencilerimizin eleştirel düşünebilmelerine, dünyaya farklı gözle bakabilmelerine, yaratıcı düşünmelerine katkı sağlar. Eğlenceli etkinliklere etkin bir şekilde katılan öğrencilerimizin sosyal ve duygusal açıdan geliştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Kulüp öğrencilerimiz, hazırladıkları oyunla yurt içindeki drama festivallerinde sahne alarak okulumuzu temsil ederler.

Maya Orkestra : (5. 6. 7. Sınıflar)

Çalışmalara başlamadan önce öğretmenlerinin liderliğinde çalışma basamaklarını belirleyerek hedefler koyar ve repertuar çalışmaları yaparlar. Orkestra dinamikleri ve grup çalışmaları ile ilgili kazanımları sağlar ve işbirlikçi tutum sergileme alışkanlıkları kazanırlar. Grup çalışmaları ile ortaklaşa üretim becerisi kazanır ve çeşitli pek çok etkinlikte çalışmalarını sergilerler.

Girişimci Genç Liderler : (5.6.7. Sınıflar)

Girişimci genç Liderler Kulübü öğrencileri sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, onları 21.yy koşullarında geleceğe hazırlamak, kariyer geleceklerine yön vermek, özgüven, farkındalık, yaratıcılık, girişimcilik, öğrenme becerilerini güçlendirmek ilkesiyle çalışır. Kulüp öğrencileri ürün tasarımı, planlama, üretim ve pazarlama süreçlerini hayata geçirme fırsatı edinir.

Düşünen Gençler : (5.6.7. Sınıflar)

Düşünen Gençler Kulübü öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler. Toplumsal farkındalık gerektiren konular (kadın-erkek eşitliği, çocuk hakları vs.) ile ilgili çalışmalar yürütürler. Çalışmalar ile ilgili kısa film ve pano hazırlanır. Okul paydaşlarını bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirirler. Eleştirel Düşünme, sorun çözme, içinde bulundukları toplum algısı ile ile ilgili farkındalık geliştirici etkinlikler yaparlar.

Yaz, Yönet Oynat : (5.6.7. Sınıflar)

Okulumuz içinde okuma ve yazma tutkunu sinema sevenlerin birlikte toplanacağı “Yaz, Yönet, Oynat Kulübü”nün faaliyetleri, öncelikle sinema kültürünü geliştirmeye yöneliktir. Film, kitap, gazete ve dergi kupürleri arşivleri, bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilir. Özellikle genç sinemacılar ve sinemaya emeği geçen kişilerle bir araya gelmek için düzenlemeyi düşündüğümüz söyleşiler ve film setlerine yapacağımız ziyaretler kulübün faaliyetlerine canlılık kazandırmayı amaçlamaktadır.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü