Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Maya Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerimizin hem çalışma becerilerini hem de insani becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek pek çok kulüp çalışması bulunmaktadır. Öğretim programları ile ilişkilendirilmiş ancak öğretim programları dışındaki bu türden çalışmaların, öğrencilerimizin bütüncül gelişimlerine katkısı okulumuz açısından değerlidir. Tüm kulüp çalışmalarını somut bir çıktı ile ilişkilendirmek okulumuzun bu alandaki vaz geçilmez ilkelerinden biridir. Kulüp çalışmalarına ilişkin okulumuzun benimsediği bir diğer ilke de çalışma alanlarından her birine alana ilişkin profesyonel bir uzmanın rehberlik etmesidir. Kulüp çalışmalarının öğrencilerimize olan katkıları şu şekilde sıralanabilir.

  Okulumuzun sunduğu kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz zamanlarını uygun bir şekilde yönetmeyi ve çalışmalarını öncelik ve önem sırasına koymayı öğrenirler.
  Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz katıldıkları bir kulüp çalışmasında gerçekleştirilen etkinliklere uzun dönemli bağlanmayı ve adanmışlığı öğrenirler. Bağlılık ve adanmışlık öğrencilerimizin edinmeleri gereken bir beceri olduğunu düşünüyoruz.
  Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz, okul çaplı gerçekleştirilen bir etkinliğe katkı sağlamanın önemini öğrenirler. Birey olarak gelişirken sağladıkları katkının önemini fark etmeleri önemlidir.
  Kulüp çalışmalarına katılım öğrencilerimizin öz saygılarını geliştirir. Hiçbir şeyde etkili olamadığını ve bunun sonucunda kendilerini değersiz hisseden çocuklar, gençler ve yetişkinler olabilir. Kulüp çalışmaları, kendilerini bu şekilde hisseden öğrencilerimiz için biçilmiş kaftandır. Okulumuzdaki bütün öğrencilerimiz, kendilerini değerli hissedebilecekleri ve bir şekilde katkı sağlayabilecekleri bir kulüp çalışması bularak öz saygılarını geliştirebilirler.
  Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili ilişkiler kurmayı, okul içinde ve dışındaki sosyal durumlara uygun davranmayı öğrenirler.
  Öğrencilerimiz, okulumuz tarafından sunulan kulüp çalışmalarına katılımları ve süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bir sertifika alırlar. Her bir kulüp çalışmasında elde ettikleri sertifikayı bireysel portfolyolarına eklerler. Öğrencilerimiz, bu portfolyonun kendilerine yükseköğretime geçiş sürecinde avantaj sağlayacağını bilirler.

Japon çizgi filmlerine anime adı verilir. Manga ise Japon çizgi romanlarına verilen addır. Dönem sürecinde anime izleme, manga okuma ve ilgili süreçlerle japon kültürünü yorumlayarak anime ve manga oluşturulur.

KULÜP ÇIKTISI: Ocak Ayının İlk Haftası Pano Hazırlamak, Anime Ve Manga Bilgilendirme Etkinliği

Yaratıcı sanatlar alanında ilgi duyulan alana yönelik kil, seramik çalışmaları ile karakalem ve yağlı boya resimleri, duvar boyama etkinlikleri ile üç boyutlu tasarımlar gerçekleştirilir.

KULÜP ÇIKTISI: Yaratıcı Sanatlar Ürünlerini Sergilemek

İngilizce drama etkinlikleri ve şov gösterileri düzenlenir.

KULÜP ÇIKTISI: Etkinlikler ve gösteriler gerçekleştirilir.

Yapay Zekâ, Tıp ve Mühendislik alanlarında gerçek yaşam alanlarında deneyim elde ederler. İlgili alanlarda tematik çalışmalar gerçekleştirirler.

KULÜP ÇIKTISI: Çalışmalar ile ilgili kısa film hazırlanır.

Müziği ezgilerle çalmak ve söylemek isteyen öğrenciler ritmik becerilerini geliştirir.

KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları dans türünü öğrenirler. İlgili Kulübe dahil olan öğrenciler iki dönem sürecinde aynı kulüp çalışmasına katılır.

KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Eski ve güncel film alıntılarının seyrinden yola çıkarak öğrencilerin sinematografik analiz unsurları hakkında bilgi edinmelerini ve fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlar. Yeni filmler keşfederek çevrelerini bilgilendirmeleri sağlanır.

KULÜP ÇIKTISI: Her ay belirli günlerde okul toplumunu bilgilendirmek, farklı yarışma ve organizasyonlar (oscar töreni, kısa film yarışmaları, özel günlerde mesaj içerikli video paylaşımları…) gerçekleştirmeleri beklenir.

Okul kültürü içinde Maya’lı Olmak temasıyla mezun öğrencilerle etkileşim, özel günlerde okul paydaşlarının bütünleştirici organizasyonlar, Kültür Mayası dergisi ile ilgili çalışmalar, okul aidiyetine yönelik okul meclisi ile işbirlikçi çalışmalar yapmaları beklenir. İlgili Kulübe dahil olan öğrenciler iki dönem sürecinde aynı kulüp çalışmasına katılır.

KULÜP ÇIKTISI:Okul Duvarı paylaşımları, kişisel gelişim seminerleri, yazılı ve görsel bildiriler, Maya Okul Gelişimine katkı sağlayacak somut etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirirler.

Hızlı düşünme, yaratıcılık, akıl yürütme, hızlı sorun çözme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

KULÜP ÇIKTISI:Belirlenen günlerde düzenlenecek zekâ oyunları turnuvalarına katılmak, tarihteki Matematikçilerin hayatları ve matematiğe olan katkıları hakkında okul kültürünü bilgilendirme etkinlikleri düzenlerler.

Topluluğumuz, üyelerimizin uluslararası toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda yetkin bireyler olmaları ve  dünya çapında model bir delege deneyimi kazanmalarını sağlamak için eğitim çalışmaları düzenler ve üniversite içinde ve dışında düzenlenen faaliyetlere katılır.

KULÜP ÇIKTISI:Konferanslarda yer alan delegeler Birleşmiş Milletler’in belirli konseylerine, önceden belirlenmiş güncel dünya sorunlarını tartışmak üzere katılırlar. Bu süreçte delegeler, farklı okullardan olduğu gibi, farklı ülkelerden insanlarla konu üzerine tartışarak kendilerini ifade etme becerilerini, genel kültürlerini, İngilizce konuşma düzeylerini ve görüş açılarını genişletir ve sorumluluk sahibi bir birey olma konusunda kendilerini geliştirirler.

Aerobik adımları ve çeşitli dans adımlarını birleştirerek başlangıçta orta ve ilerleyen zamanlarda yükselen kardiyovasküler koreografiler uygulanarak hem fiziksel uygunluk düzeyinizi yükseltirken hem de yağ yakmayı hızlandıran ritmik ve eğlenceli bir topluluktur.

KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Sporun sağlık, eğitim ve sosyal hayat açısından kişilere kazandırdıkları gözönüne alındığında başarılı ve sağlıklı olmak isteyen bireylerin sporla dolu bir hayat geçirmesinin önemi anlaşılmaktadır. Yaşam kalitenizi arttırmanıza yardımcı olan en önemli sporların başında gelen basketbol tanıtılması, desteklenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır.

KULÜP ÇIKTISI: Maya Anadolu Lisesi olarak düzenlediğimiz Maya Basketbol Ligi ve İlçeler arasında düzenlenen liglere katılmak hedeflenmiştir.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü