Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KESF-İ ALEMDEYİZ….

Her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğu bir gerçektir. Bireyleri benzemez yapan bu özellikleridir. Her bırey  biriciktir.Bıreysel farklılıklar bir zenginliktir ve değişik öğrenme ortamlarının oluşması bu zenginlikleri geliştirmemizi sağlamaktadır. Bireysel farklılıkların  farkedilmesi ve buna yönelik uygulamaların yapılması sağlıklı bireyler yetiştirmek için gereklidir.

Bu ortamların en iyi oluşturulacağı kurumların başında da okullar gelmektedir.

Maya Okulları öncü uygulamalarımız arasında yer alan Kesf-iAlem uygulamalarımız sorgulayan,analitik düşünen,yaratıcı ,inovatif yönleri ile bireysel farklılıklarını ortaya koyan ögrencilerimizi geliştirmek amacını taşımaktadır.Maya Okulları olarak öğrencilerimizin ilgilerini keşfettirip, gelişimlerini görmek  mutluluk vericidir.

Okul misyonumuz olarak şuna inanıyoruz ki, ilgilerini fark eden  geliştiren kişiler  sanat, felsefe, bilim ürünleri ortaya koyabilmekte, insanlığın ortak mirasına katkıda bulunabilmektedir.

Bu amaca istinaden Keşfi Alem uygulamalarına katılacak öğrencilerimizi belirlerken şu

aşamaları uygulamaktayız.

Kesf-i Alem gruplarının oluşturulması için iki  aşamalı uygulama yapılmaktadır.

I.ASAMA UYGULAMASI
SORU SAYISI
iLKOKUL 12 SORU
ORTAOKUL 15 SORU
%70 başarı  sağlayan öğrencilerimiz ikinci aşamaya katılabilirler.

 

 

II.ASAMA UYGULAMASI
SORU SAYISI
iLKOKUL 9 SORU
ORTAOKUL 9 SORU
SINIF OGRETMENI GÖZLEM FORMU RUBRIGI
II. Uygulamanın %60 alınırken %40 da öğretmen gözlem rubriğine göre ağırlıklandırılır.

Oluşan toplam puanda 70 ve üstü puana alan öğrencilerimiz Keşf-i Alem grubu öğrencisi olarak devam eder.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü