Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MAYADOKYA (Maya Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma ve Anlama Laboratuvarı)

Maya Türkiye’de ilk kez bütünleşik bir laboratuvar projesini başlatmaktadır. Bu proje bütün öğrenme faaliyetlerinin temelinde yer alan dil becerilerinden olan okumak, yazmak, dinlemek, anlamak ve konuşmakla ilgilidir. Kısaltılmış adı MAYADOKYA olarak belirlenen bu projenin ilk bileşeni okumaktır. Herhangi bir konu ya da dersi kavramak için nitelikli bir okuma ve okuduğunu anlama ön şarttır. Matematik dersinde sorunu olan bir öğrencinin bile öncelikle okuduğunu anlama düzeyinin incelenmesi gerekir.

Bu laboratuvarda öğrencilerin okuma hataları, anlama düzeyleri, hızlı okuma becerileri, güzel okuma yolları, okuma zevkleri ve benzeri konular çözümlenmektedir. İkinci bileşen ise yazmadır. Mayadokya’da öğrencilerin yazma hataları, güzel yazı becerileri ve yazmaya heveslenmeleri ele alınmaktadır. Son bileşen olan konuşma ise günlük hayatta son derece stratejik bir beceridir. Topluluk önünde konuşma, karşılıklı konuşma ve güzel konuşma becerileri geliştirilmesi planlanan yetenek alanlarıdır.

Bu laboratuvarda çeşitli kayıt cihazları kablosuz dinleme, izleme araçları, filmler, animasyonlar, elektronik kitaplar, formlar, haritalar vb. görsel işitsel aygıt ve araç-gereçler bulunmaktadır. Tüm etkinlikler okulun genel programıyla müfredatıyla ve öğrenme çıktılarıyla bağlantılı olarak yürütülmektedir.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü