Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Parmak Kas Ölçümleri

Okuma, dinleme, konuşma, görsel okuma-sunu gibi dil becerileri alanlarından biri olan “yazma” düşüncelerin ifade edilebilmesi için gerekli olan sembol ve işaretlerin (harf, kelime) kinestetik olarak üretilebilmesi ile oluşturulan bir anlatım performansıdır. Üretilmesinde bilgiden çok beceri gereken yazmanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları bulunmaktadır. Algısal ve psikomotor yanları yüksek olup dili etkili kullanmanın yollarından biri olan yazma bilişsel, duyuşsal ve fiziksel özelliklere sahiptir. Edinilen bilgilerin, duyumların, görülenlerin sıraya konarak zihinsel işlemlerden geçirilmesi ve yorumlanması bilişsel özellikler; yazılı anlatımın yalınlığı, akıcılığı, çekiciliği, yazının güzelliği ve okunurluğu duyuşsal özellikler; defter, kağıt, kalem kullanma ve yazmadaki kas hareketlerinin eş güdümü (yani yazı araçlarını kullanma ve alfabedeki harflerin şekillerini çizme) ise psikomotor özellikler kapsamındadır.

Bu özelliklerin bütünlük arz ederek ürüne dönüştürülmesi etkili bir yazılı anlatım performansının oluşmasını sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra yazmanın öğretilmesinde bilişsel süreçlerin etkililiği kadar fiziksel gelişimin de önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Dil becerileri alanında yapılan bilimsel araştırmalar yazma öğretiminde hazırbulunuşluğun önemini ve gerekliliğini vurgulanmaktadır. Bu gereklilik, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen formal yazma öğretiminin başlangıcında sahip olunan psikomotor becerilerin tespit edilerek uygulanacak gelişim süreci etkinliklerinin belirlenmesini önemli hale getirmektedir. Yazma sürecinde önem taşıyan değişkenlerden olan kas gelişimi, kalem tutma, oturuş, duruş, bedenin ve yazma materyalinin pozisyonu yazı hızını istendik seviyeye taşıma ile yazma hatalarını giderme hususlarında etkilidir.

Dil becerilerinin kişisel ve akademik gelişime olan olumlu etkisine gönülden inanan Maya Okullarında okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf dönemlerinde tüm öğrencilerin bireysel olarak parmak kas ölçümleri yapılarak yazmanın psikomotor özelliklerini kapsayan değişkenler üzerinde titizlikle çalışılır. Öğrencilerin yazma sürecindeki el tercihlerine göre değişen kalem tutma, oturuş, duruş ve yazma materyallerini tutuş biçimleri doğru davranışlar modellenerek geliştirilir.

Öğrencilerin el tercihlerinden başlanarak sıra, sandalye kullanımlarında özelleştirilmeye gitme, dersliklerin fiziksel donanımlarını ayarlama gibi uygulamalar işe koşulur. Tüm bunların yanı sıra kalem tutan ele ait bilek ve parmak kaslarının ölçümleri gerçekleştirilir. Söz konusu bu kasların ölçülmesiyle kalemi kavrama noktasının, tutuş şeklinin ve ön kol pozisyonunun yazmayı kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi, kaleme uygulanan baskının normal değerlere taşınması ve yazı hızı ile okunurluğun artırılması hedeflenir. Bu ölçümlerin başında günlük yaşam becerilerinin pek çoğunda kullanılan kavrama kuvveti ile baş parmak, parmak uzunluk ve ağırlıklarının tespit edildiği sıkıştırma kuvvetlerinin analiz edilmesi gelir. Bu ölçüm sonuçları doğrultusunda yazma sürecinde kas gücü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak bireysel öneri ve önlemler geliştirilir. Farklı fiziksel özelliklere sahip öğrencilerin kalemi rahat kullanmasına yönelik kalem tutma aparatlarına ve kalemlere ulaşmaları sağlanır.

Yazma işi sırasında el, el bileği, parmak, dirsek ve zaman zaman omuz kaslarının kasılmasının söz konusu olduğu gerçeği parmak-kas ölçümlerinin yazı üretim aşamasındaki önemini ortaya koymaktadır. Her bireyin doğru yazma becerisini kazanabileceğine inanarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak için özenli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü