Yeni randevu sistemimize https://portal.maya.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tematik Öğrenme Yaklaşımı

İnsan zihninin algoritmik yapısı keşfedildikçe öğrenmenin kuralları konusunda bildiklerimiz giderek artıyor. 20. yüzyılın parçacı yaklaşımı, yerini bütünleşik zihin modeline bırakmış durumdadır. Derslerin birbiriyle bağlantısız işlenmesi, kavramları açıklamak amaçlıdır. Gerçek yaşamda ise kavramlar iç içedir. Tematik yaklaşım farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirilerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Örneğin “taş” teması alındığında bütün dersler bu temayla ilişkilendirilerek işlenir. Böyle bir yaklaşım sonunda, öğrenciler değişik bakış açılarıyla çeşitli disiplinler arasında daha derin ilişki kurmayı öğrenirler. Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendirilirler. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış olur. Maya Okulları kurulduğu günden bu güne tematik öğrenme yaklaşımı tüm öğretmenler ve öğrenciler tarafından benimsenen bir yöntem olagelmiştir. Maya’da her bir sınıf düzeyinde bir eğitim öğretim yılı boyunca en az bir tema seçilir ve sınıf düzeyindeki tüm derslerdeki bazı kazanımlar seçilen tema ile ilişkilendirilerek öğrenilir. Tema çalışmaları çerçevesinde ortaya konan öğrenci ürünleri sergilenir.
MAYA OKULLARI İletişim Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Menü